Fremstad og Rokseth AS

Svakstrøm

Vi leverer følgende type
anlegg innenfor "svakstrømsfaget":

  • Tele-/data spredenett (alle kategorier).
  • Levering av nettverksutstyr som switcher, routere, fiberconvertere etc..
  • Innbruddsentraler fra bl.a. Noby
  • Adgangsystemer fra bl.a. Noby
  • Brannalarmsentraler fra Elotec
  • Porttelefoner fra bl.a. Qualitronic (Aiphone)
  • AV-anlegg fra bl.a. Presentations Data