Fremstad og Rokseth AS

Tjenester

VÅRE RESSURSER

I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikke det samme som gårsdagens

Utviklingen går i en rivende fart.

Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå.

Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget.

Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.